Klubben

Krav Maga Sundsvall bildades officiellt våren 2012, men har bedrivit verksamhet och träning sedan 2010. Klubben är från början certifierad i civil Krav Maga genom Svenska Krav Maga-förbundet och Ultimte Krav Maga Concept. Från och med 2018 är klubben medlem den internationella organisationen ICCS Krav Maga, Israeli Contact Combat System. Vi är den andra klubben i Sverige som anslutit oss till denna världsledande organisation inom Krav Magaträning. Klubben har varit aktiv medlem i Svenska Budo och Kampsportförfundet sedan 2010.

Vi erbjuder kvalificerad utbildning inriktad mot:

  • Realistiskt självförsvar
  • Professionell träningsmetodik med fokus på moderna hotbilder
  • Realistisk laga befogenhetsvåld
  • Tactical fitness, en ny typ av funktionell träning i grupp
  • Seminarium och utbildning inom områden som stress- och konflikthantering samt kommunikation
  • Instruktörsutbildningar inom Krav Maga, realistiskt självförsvar och realistiskt poliärt självskydd

Vi tränar och utbildar i huvudsak privatpersoner genom terminsträningar, intensivträning och personlig träning inom nödvärn, konflikthantering, taktik och stresshantering. Vi genomför företagsutbildningar och föreläsningar på bland annat skolor, behandlingshem, i butiker inom handel samt anordnar teambuildningaktiviteter. Krav Maga Sundsvall har även en polisiär grupp som tränar regelbundet.

Vår träning och utbildningsform karaktäriseras av prestigelöstet i utövandet av Krav Maga. Att träna Krav Maga är galet roligt och enormt lärorikt, men hela tiden har vi med oss våldets allvar och dess brutala natur.

Vår instruktörsgrupp består av både kvinnor och män. Medparten har både civil och militär verklighetsanknytning  till vardags genom yrkeslivet som polis, ordningsvakt, skyddsvakt, vårdare, säkerhetspersonal eller närkampsinstruktör inom Försvarsmakten.

 

Vår filosofi

Vår filosofi är att du ska kunna träna Krav Maga oavsett om du är stor eller liten, gammal eller ung, vältränad eller otränad och oavsett om du tränat andra kampsporter sedan tidigare eller inte. Krav Maga Sundsvall är till för alla. Till skillnad från andra kampsporter är Krav Maga enkelt i den bemärkelsen att träningen bygger på kroppens naturliga reaktioner och rörelser, och antalet tekniker är få men kan implementeras på många sätt. En av Krav Magas grundtankar är just ha ”få försvarstekniker som ska fungera mot flera olika typer av angrepp”. Teknik och närkamp är bara en del av Krav Maga, då mycket handlar om individens inställning och beteende både före, under och efter att denne hamnat i en farlig situation.

Vi anser att all kamprelaterad träning självklart är bra träning, och blir ett bra självförsvar förutsatt att det går att översätta sport till verklighet och  att det medför en förståelse om när teknik övergår till närkamp.

Krav Maga Sundsvall ställer vissa krav på våra medlemmar, nämligen att du:

  • måste vara 18 år fyllda
  • får inte finns med i belastningsregistret för något vålds-, narkotika eller sexualbrott
  • följer våra trivsel- & säkerhetsbestämmelser
  • funder inga omständigheter använder Krav Maga avsiktligt på ett felaktigt sätt

Om du har frågor gällande ovanstående punkter, kontakta vår huvudinstruktör Daniel Lindberg.

Genomgående under samtliga terminer är ett fokus på hur dagens verklighet ser ut gällande hot om våld och våldsangrepp både på gatan och i hemmet. Då det bästa självförsvaret är att inte hamna i sådana situationer så läggs ett stort fokus på hur den våldsamma konfrontationen kan undvikas eller deskaleras (lugna) genom kommunikation (kroppsspråk och röstläge), mental förberedelse, taktiskt tänkande och aggressivitetsträning. Den mentala förberedelsen utgörs av både teori och övningar som innefattar bl.a. taktik, kännedom om hur kroppen reagerar under stress samt självförsvar före och efter angreppsfasen.

Till varje moment anknyter vi även till det juridiska efterspelet, det vill säga, vilket våld är ”uppenbart ej oförsvarligt” enligt svensk lagstiftning  och får användas i en nödvärnssituation. Att försvara sig innebär inte att övervåld får användas.

GDPR

Den 25:e maj 2018 infördes en ny reglering i hela EU - den allmänna dataskyddsförordningen. Regleringen som också kallads GDPR (General Data Protection Regulation) ersätter det som tidigare kallats PUL (personuppgiftslagen).

Vi vill med denna text informera er vad som gäller för vår förening och vilka uppgifter som vi samlar in och registrerar.

De uppgifter som ni lämnar vid medlemsregistreringen är uppgifter till vårt medlemsregister så att vi kan kontakta er kring föreningens verksamhet. Vi använder också uppgifterna för att rapportera in antalet utövare till Svenska Budo- & Kampsportsförbundet, bland annat gällande försäkring.  Vi sparar uppgifterna så länge du är betalande medlem. Vi delar aldrig era uppgifter till annat ändamål än vad som beskrivits ovan. Om ni inte samtycker till att dela uppgifterna med oss kan vi inte registrerar in er som medlem i vår förening.

För att läsa mer om GDPR och dina rättigheter kan ni följa denna länk.