Medvetenhet och kunskap är skillnaden på rädsla och trygghet

Krav Maga Sundsvall tränar med tron om att; Ingen ska behöva känna sig otrygg. Du ska inte behöva känna rädsla för att gå ensam på kvällen, inte behöva känna dig osäker i dina egna skor utan ha en medvetenhet och kunskap som gör dig trygg i dig själv.

Många kopplar till att vältränade stora personer tränar Krav Maga för att just den Israeliska armén en gång skapade systemet. Många uppfattar även det som brutalt med tanke på hur det marknadsfört på sociala medier, men så är det inte. Alla typer av människor tränar Krav Maga. Krav Maga är för alla människor och målsättningen med att träna är väldigt varierande.

Den enklaste anledningen är att man vill komma i form och man vill träna sin fysik på ett nytt, roligt och utmanande sätt. Att träna Krav Maga innebär att man kommer aktivera hela kroppen med funktionell styrke-, rörelse-, och konditionsträning. Är man en aktiv utövare kommer man snabbt märka stora framsteg, även när det gäller koordination, kroppskontroll och rytm.

Den vanligaste anledningen är att man vill ha ett fungerande självförsvar eller självskydd, då hot och hot om våld upplevs ha ökat i vardagen. Många idag känner ett obehag och många gånger en rädsla att kliva på bussen hem från jobbet, ta en kvällspromenad med hunden eller gå hem från en trevlig kväll på stan. De som tränar vill helt enkelt känna sig trygg när man kliver utanför dörren till sin bostad. I och med att träna Krav Maga så får man inte bara ett modernt och verklighetsbaserat fysiska självförsvar. Man får en ökad medvetenhet, en förståelse om hot och våld, en förståelse kring hur man ska reagera och agera i vissa miljöer och situation. Att träna Krav Maga lär dig att läsa av människors kroppsspråk och signaler, de-eskalera (verbalt lugna) en konfrontation och att inte vara där när det händer. Den fysiska delen, teknikerna, närkampen, de regelvidriga tilltagen som knän i skrev, peta i ögonen m.m. är alltid, alltid den sista utvägen.

Även yrkespersonal tränar Krav Maga för att förbättra och utöka sina kunskaper och färdigheter i sitt självskydd. Dessa människor kan ha laga befogenhet att använda våld i sin yrkesutövning eller möter mycket hot eller hot om våld i sina yrken, och det spannet är stort. Även lärare, yrkeschaufförer, butikspersonal hamnar i obekväma och våldsamma situationer och även de måste ha ett tryggt. Den mest skrämmande anledningen till varför man tränar Krav Maga är för att de redan blivit utsatta för någon typ av våld. Det kan vara hot, misshandel, rån eller sexuellt våld.

Sexuellt våld är något som fler än vad man tror blir eller har blivit utsatt för. Att se sig över axeln, gå omvägar eller undvika vissa miljöer blir ett vanligt sätt att försöka ta tillbaka kontrollen över sin situation. Att känna sig ensam, osäker och bortom trygghet är inga känslor som är främmande för en person med dessa typer av erfarenheter. Minnen eller rädslor präglar vardagen på ett sätt som i längden blir ohållbart.

Till dig som blivit utsatt för liknande händelser; prioritera din egen säkerhet och trygghet. Vilka faror andra människor utsätter dig för kan du aldrig förändra, men hur du svarar upp, stå och gå trygg och rakryggad, är ditt ansvar, ditt fokus, din fulla rätt.

Krav Maga är en bra träningsform och ett självförsvar eller självskydd. Det är inget som ska eller får användas i ett provokativt eller på ett våldsrelaterat sätt. Därför är organisationerna inom Krav Maga noga att vem som helst inte får träna och att medlemmarna sköter sig. I Krav Maga Sundsvall måste man vara 18 år, man får inte vara med i belastningsregistret för något våldsbrott. Skulle det komma fram att man missbrukat Krav Maga så innebär det en omedelbar avstängning tills att styrelse och instruktörsgruppen utrett händelsen.